BVR Groep B.V.


Rob Scherrenberg

Rob Scherrenberg

Directeur Bouwbedrijven

Neem contact op

Als ervaren marktspeler zijn wij sterk gericht op het ontwikkelen en bouwen van projecten in samenhang. Duurzaam samenwerken, maar ook flexibel en innovatief opereren, dragen bij aan de maatschappelijke betrokkenheid die ons familiebedrijf sinds de start in 1984 kenmerkt. Het maakt BVR Groep tevens tot een ideale partner voor overheden, corporaties, beleggers en opdrachtgevers uit andere sectoren, zoals o.a. industrie, zakelijke dienstverlening, netbeheer, distributie en transport, onderwijs, zorg en horeca.

Missie
Als een no-nonsense en stabiele bouwgroep streven we ernaar om onderscheidend, klantgericht en duurzaam te werk te gaan. Daarom staan correct, efficiënt en open zaken doen hoog in het bedrijfsvaandel. Met de inzet van onze vakkundige medewerkers willen wij adequaat anticiperen op hetgeen opdrachtgevers van ons verwachten. Indien nodig dragen we ook alternatieven aan. Missie gaat immers verder dan sec het genereren van omzet en winst. Want ook de wijze waarop dit gebeurt en het wederzijds vertrouwen in elkaar als partners zien wij als basis voor een samenwerking die duurzaam is en het vertrekpunt vormt voor nieuwe, toekomstige samenwerkingen.

Visie
In onze brede, groepsgestuurde aanpak staan duurzame samenwerking, flexibiliteit, daadkracht, klantgerichheid en vernieuwing centraal. Onderscheidend vermogen is hierbij belangrijk, maar niet vanzelfsprekend. Het vergt namelijk kennis van zaken, vertrouwen, investeringsbereidheid, de juiste medewerkers en partners, maar ook lef en creativiteit. Daarom geloven wij in communicatief, betrokken, kwalitatief, vakkundig en duurzaam opereren. BVR Groep richt zich daarbij op de volgende kernkwaliteiten: risicospreiding, onderscheidendheid, continuïteit, beheersbaarheid van de organisatie, samenwerking en duurzaamheid.

Bedrijfscode
Wij hanteren de Bedrijfscode die is opgesteld door de Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid. Het doel hiervan is om het imago van de bouwbranche te verbeteren. In deze Bedrijfscode zijn gedragsregels voor de bouw opgenomen over het ontvangen en verstrekken van ‘giften’ in de ruimste zin des woords. BVR Groep onderschrijft deze gedragsregels en is aangesloten bij de Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid (SBIB).

WoZoCo 't Zand

2017

WoZoCo 't Zand

Roosendaal

Bekijk dit project

Hoe kan ik je helpen?

Volg ons op social media