Certificeringen

CO₂ Prestatieladder niveau 3

CO₂ Prestatieladder niveau 3


Mike Soenessardien

Mike Soenessardien

Manager KAM, Personeel & Organisatie

Neem contact op

Met de CO2 Prestatieladder beschikt BVR Groep BV over een instrument dat helpt bij het reduceren van CO2-uitstoot. Conform de ladder het eigen CO2-beleid verdiepen de werkmaatschappijen van BVR Groep BV zich niet alleen in de eigen CO2-uitstoot (niveau 1), maar wordt er ook gezocht naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen (niveau 2). De volgende stap omvat het daadwerkelijk uitvoeren van de te nemen maatregelen (niveau 3). Elk niveau kent vier invalshoeken waarop getoetst wordt. Dit zijn:
A: Inzicht
B: CO2-reductie
C: Transparantie
D: Initiatief

CO2 Prestatieladder niveau 3 geldt voor alle werkmaatschappijen.

Bekijk hier alle (downloadbare) documenten die gelden voor de CO² Prestatieladder niveau 3 

Hoe kan ik je helpen?

Volg ons op social media