Certificeringen

BVR Groep Certificering: Betrouwbare Kwaliteit en Veiligheid voor jouw Project

Certificeringen


Rob Scherrenberg

Rob Scherrenberg

Directeur Bouwbedrijven

Neem contact op

KAM
Om de kwaliteit van het bouwproces, de goede arbeidsomstandigheden en de zorg voor het milieu te waarborgen en te verbeteren, maken wij bij onze bedrijfsvoering gebruik van een Kwaliteits-, Arbo-en Milieumanagementsysteem (KAM). De hoofddoelstellingen van ons beleid voeren terug naar dit systeem en vormen tevens de basis voor alle inspanningen en activiteiten die we in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) doen. Het KAM-systeem maakt onze organisatie en werkwijze op deze manier transparant voor zowel medewerkers als externe stakeholders.

In het KAM-beheerssysteem zijn alle functieeisen, taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, werkinstructies, processen en eisen uit relevante wetgeving en normen opgenomen. Dit systeem wordt middels audits getoetst aan de wettelijke eisen, maatschappelijke verwachtingen en geldende normen.

MVO
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is als duurzame bedrijfsvoering in alle ‘lagen’ en bedrijfsprocessen van onze organisatie geïntegreerd. Bovendien is MVO een continu proces en geen eenmalige actie. Niet in de laatste plaats, omdat doelen in de tijd en door nieuwe beslissingen (kunnen) veranderen. Door heldere bedrijfsprocessen, goede arbeidsvoorwaarden en medewerkers als mens centraal te stellen, worden de elementen People, Planet en Profit op een zo harmonieus mogelijke wijze gecombineerd.

Door middel van innovatie, alsook door het opleiden en begeleiden van leerlingen op bouwplaatsen en het bijdragen aan de arbeidsmogelijkheden van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt, trachten wij een meerwaarde te zijn voor opdrachtgevers, medewerkers, co-makers en andere stakeholders. Daarnaast geven wij aan milieuvriendelijk en milieubewust doen en denken een hoge prioriteit.

Certificering
Binnen onze bouwgroep hanteren alle werkmaatschappijen dezelfde hoge kwaliteitsnormen. Mede om die reden is er ruime aandacht voor de optimalisering van certificeringen en erkenningen. Onze eigen ‘Adviseur Energie en Duurzaamheid’ draagt hier in belangrijke mate aan bij. Om aan de hoogste eisen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid te voldoen, beschikken we over de volgende certificaten:

  • ISO 9001
  • ISO 14001
  • VCA**
  • CO2 Prestatieladder niveau 3
  • STIP
  • Bewuste Bouwers Klantgericht Bouwen BREEAM NL
  • Erkend Leerbedrijf

STIP

Verantwoord bosbeheer

ISO 14001

Milieumanagement

CO2 Prestatieladder niveau 3

CO2-bewust handelen

VCA**

Veiligheid

Bewuste Bouwers

Gedragscode

ISO 9001

Kwaliteitsmanagement

Klantgericht Bouwen

Prestaties

BREEAM NL

Beoordelingsmethode

Erkend Leerbedrijf

Leerbaan of stage

Hoe kan ik je helpen?

Volg ons op social media